بهمن ۱۳

آدرس و شماره تلفن بیمارستانها و درمانگاههای شهر اصفهان

 

بیمارستانها و درمانگاهها

نشانی

تلفن

نام

چهارراه نظر

۶۲۷۵۵۵۵- ۶۲۷۳۲۳۲

اورژانس

پل فلزى

۵-۲۳۶۷۰۰۱

بیمارستان آیت اللـه بهشتى

 

5-2330091

بیمارستان آیت اللـه کاشانى

خیابان طالقانى

۳-۲۳۶۰۰۲۱

بیمارستان احمدیه

خیابان اردیبهشت

۹-۲۳۳۰۰۱۵

بیمارستان اصفهان

خیابان کاوه

۹-۲۲۰۳۰۷۷

بیمارستان امام موسى کاظم (ع)

خیابان احمدآباد

۴-۲۲۹۱۰۷۱

بیمارستان  امیرالمومنین(ع)

خیابان خرم

۲۳۶۸۰۰۵

بیمارستان امید

خیابان ابن سینا

۹-۲۲۲۹۰۵۱

بیمارستان امین

میدان قدس

۷-۴۴۵۱۹۹۶

بیمارستان جرجانی

چهارباغ خواجو

۲۲۲۷۷۸۵

بیمارستان حسین ابن على (ع)

 

7-6616001

بیمارستان حضرت قائم (عج)

 

5211023

زایشگاه خوراسگان

خیابان آیت اللـه دستغیب

۹-۲۲۲۲۱۲۷

بیمارستان خورشید

خیابان چهارباغ بالا

۴-۶۲۷۶۰۵۳

بیمارستان دکترشریعتى

خیابان میر

۶-۶۶۱۳۰۸۲

بیمارستان سپاهان

بوستان سعدى

۴-۶۲۷۳۰۳۱

بییمارستان سعدى

خیابان خیام

۲۳۶۸۰۰۵

بیمارستان سیدالشهدا

خیابان شمس آبادى

۵-۲۳۶۸۰۱۱

بیمارستان سینا

خیابان کاوه

۹-۲۲۰۳۰۷۷

سوانح و سوختگى

خیابان بزرگمهر

۲۲۸۲۰۳۱

بیمارستان شهید صدوقى

جاده قدیم یزد

۸-۲۶۰۰۹۶۱

بیمارستان شهید چمران

جاده نجف آباد

۲۲۲۸۹۴۴

بیمارستان شهید مدرس

فولادشهر

۲۲۲۰۸۲۵

بیمارستان شهید مطهرى

خیابان سروش

۲۲۵۰۰۴۱

بیمارستان عسکریه

خیابان شمس آبادى

۴-۲۳۳۹۰۱۲

بیمارستان عیسىابن مریم

جاده قدیم یزد

۲-۵۲۲۱۴۶۱

بیمارستان فارابى

خیابان قدس

۵-۲۲۵۹۰۳۲

بیمارستان فیض

خیابان شیخ بهایی

۵-۲۳۳۰۰۴۳

بیمارستان مهرگان

خیابان وحید دستگردى

۷۷۵۵۱۷۱

بیمارستان وحید

 

نوشته ای از صولت کشکولی \\ tags: , , , , , , , ,

نوشتن دیدگاه


9 − = هشت