بهمن ۱۲

 حوادث آب و گاز و برق

نشانی

تلفن

نام

 

6266977

 اتفاقات آب (مرکزی)

 

6262143

 اتفاقات آب(غرب)

 

7287322

 اتفاقات آب(جنوب)

 

7279049

اتفاقات آب (شهرک سعدی)

 

1-2220000

اتفاقات برق(تختی)

 

2339950

اتفاقات برق(فخرآباد)

 

2339065

اتفاقات برق(فلسطین)

 

2352191

اتفاقات برق(امیرکبیر)

 

2-2337031

امداد۱گاز(استقلال)

 

7273493

امداد۲گاز(بولوار نصر)

 

7286361

امداد۳گاز(دلاوران بسیج)

 

6240326

امداد۴گاز(شهرک گلستان)

کتابخانه ها

نشانی

تلفن

نام

ابتدای خیابان کارگر, دروازه کازرون

۷۲۸۴۷۳۸

کتابخانه ابوریحان

خیابان طالقانی

۲۲۲۴۱۶۴

کتابخانه شهید دستغیب

آرامگاه سعدی, شهرکت سعدی

۷۲۷۰۰۷۱

کتابخانه سعدی

خیابان طالقانی

۲۲۲۸۰۸۳

کتابخانه عبداللـه خفیف

خیابان زند

۲۲۲۱۳۴۹

کتابخانه مولوی

 

نوشته ای از صولت کشکولی \\ tags: ,

نوشتن دیدگاه


هفت + 3 =