بهمن ۱۲

 

لیست هتل های شیراز ،شماره تلفن هتل های شیراز برای رزرو

هتل ها‏

نشانی

تلفن

نام

 خیابان مشکین فام

۱۲-۲۲۸۸۰۰۰

هتل هما

 خیابا زند

۳۱-۲۲۲۱۴۲۶

هتل پارک

 خیابان اهلی

۲۳۵۹۳۳۲

هتل آپادانا

 خیابان رودکی

۲۳۳۷۵۱۲

هتل پارسیان

خیابان تختی

۲۲۲۲۸۸۹

هتل ارگ
خیابان قائم

۴-۲۲۸۸۲۳۱

هتل اطلس
خیابان زند

۲۳۳۵۲۹۲

هتل آرم

 خیابان فردوسی

۲۲۲۹۸۰۷

هتل تالار

 خیابان زند

۵-۲۲۲۵۷۲۴

هتل کوثر

خیابان رودکی

۲۲۲۴۵۲۱

هتل  رودکی
خیابان رودکی

۲۲۲۴۷۴۰

هتل صدرا
خیابان اهلی

۲۳۳۳۷۷۰

هتل مهدی
خیابان توحید

۲۲۲۵۳۷۴

هتل قانع
خیابان پیروزی

۲۲۲۶۶۵۹

هتل فارس
خیابان انوری

۲۳۳۱۵۸۶

هتل ساسان
خیابان پیروزی

۲۲۲۵۶۶۵

هتل سینا
خیابان رودکی

۲۲۲۸۱۶۴

هتل آریوبرزن
بولوار نصر

۷۲۶۱۰۲۵

مجتمع جهانگردی

 

 

 

نوشته ای از صولت کشکولی \\ tags: , , , , , , , , ,

نوشتن دیدگاه


سه + 5 =