اسفند ۰۷

هتل های شهر کرد ، شماره تلفن

هتل آزادی (* * * *):خیابان فارابی

تلفن : ۱-۳۳۳۰۰۲۰ – ۴-۳۳۳۶۷۹۱ ۰۳۸۱

هتل مهمانسرای شهرکرد (*):بلوار دکتر شریعتی

تلفن : ۲۲۲۴۸۹۲ – ۲۲۲۱۰۷۷ ۰۳۸۱

پل زمان خان شهر کرد

نوشته ای از صولت کشکولی \\ tags: , , , , , , , ,

نوشتن دیدگاه


5 + = هشت